Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

2000px-OPP_logo_1_percent.svg

Aby przekazać nam swoje 1,5% możesz użyć naszego darmowego programu do rozliczania PIT!

TU jest dostępny program w wersji on line – kliknij i zacznij się rozliczać! 

Program online  nie umożliwia swobodnego wyboru dowolnej organizacji pożytku publicznego i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na inną organizację niż Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie.

Dzięki Twojemu 1,5% możemy m.in.:
• leczyć uporczywy ból oraz inne objawy w chorobie nowotworowej takie jak: duszności, wymioty, nudności itp., związanych z przebiegiem choroby –nieograniczone wizyty lekarza i pielęgniarki
• aktywizować chorego do możliwie pełnego życia, starając się jak najdłużej zachować u chorego  sprawność fizyczną – domowe wizyty fizjoterapeuty
• zapewnić wsparcie psychologa w sytuacji, kiedy chory lub jego najbliższa rodzina tego wymaga  – domowe wizyty psychologa (doświadczenie w prowadzeniu chorych  onkologicznych oraz rodzin tych osób)
• nieść wsparcie w trudnej sytuacji socjalnej (zakup leków, środków opatrunkowych, żywności, inna pomoc materialna)
• zapewnić bezpłatne korzystanie ze sprzętu wspomagającego (medyczno-rehabilitacyjnego), takiego jak: koncentrator tlenu, pompa infuzyjna, ssak medyczny, łóżko sterowane elektrycznie, materac p/odleżynowy, itp.)

W wersji do pobrania:

https://download.e-pity.pl/down/setup_e-pity2022-opp-0000283040-ogid-32371.exe

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku przekazanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli wypełniasz zeznanie ręcznie:
W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) należy wpisać w odpowiedniej rubryce nasz numer KRS (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego)0000283040. Urząd Skarbowy przekaże pieniądze (1% podatku należnego) potrącając koszty przelewu.

Więcej informacji:
Wpis Hospicjum w bazie danych NGO.pl
Realizacja celów Hospicjum jako OPP (pdf)

 

2000px-OPP_logo_1_percent.svg       opp

“FORMULARZ PIT OP dla Emerytów i Rencistów rozliczanych przez ZUS”

Działamy 17-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

    

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks