Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

2010

Sprawozdania z działalności za rok 2010

Sprawozdanie finansowe
» pobierz (PDF)
Załącznik nr.1 do sprawozdania finansowego z działalności (bilans)
» pobierz (PDF)
Załącznik nr.2 do sprawozdania finansowego z działalności (rachunek wyników)
» pobierz (PDF)
Sprawozdanie merytoryczne
» pobierz (PDF)
Informacja o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach
» pobierz (PDF)

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks