Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

2012

Sprawozdania z działalności za rok 2012

Bilans oraz rachunek zysków i strat
» pobierz (PDF)
» pobierz (PDF)
Sprawozdanie merytoryczne
» pobierz (PDF)

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks