Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks

2013

Sprawozdania z działalności za rok 2013

Wprowadzenie i dodatkowe informacje
» pobierz (PDF)
Bilans oraz rachunek zystków i strat
» pobierz (PDF)
» pobierz (PDF)
Sprawozdanie merytoryczne
» pobierz (PDF)