Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

2021

Sprawozdania z działalności za rok 2021
2021

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks