Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Historia

Historia Hospicjum

Idea
Decyzja o organizacji Domowego Hospicjum była podyktowana z jednej strony natchnieniem do wyjścia naprzeciw tym, którzy dotknięci ciężką, nieuleczalną chorobą pozostają w bólu i cierpieniu w swych domach – często w osamotnieniu, wynikającym z niezrozumienia i braku pełnego zainteresowania ze strony innych; z drugiej strony decyzja ta była odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II o konieczności rozwijania wyobraźni miłosierdzia. Założony cel mówił o “dotarciu do Człowieka” będącego w potrzebie, zarówno Chorego jak i Jego Rodziny, poprzez niesienie wsparcia duchowego oraz konkretnej pomocy, zwłaszcza pielęgnacyjnej i w miarę możliwości medycznej – przy założeniu, że działania opierają się wyłącznie na wolontariacie.

Początki
Po trzech miesiącach przygotowań (w organizację działań zaangażowane były trzy osoby, w tym dwie z doświadczeniem posługi hospicyjnej) w Dzień Papieski – 15 października 2006 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie – Kurdwanowie oficjalnie zawiązała się w wspólnota Domowego Hospicjum, składająca się z ponad dwudziestu osób. Na apel o włączenie się w pracę hospicjum odpowiedziało dwóch lekarzy, trzy pielęgniarki, fizjoterapeuta i kilkanaście osób różnych zawodów. Do posługi włączył się również ksiądz, obejmując chorych i całą wspólnotę opieką duchową.

Z dużym zaangażowaniem jednego z lekarzy, przy współpracy pielęgniarek i zaprzyjaźnionych hospicjów zorganizowanych zostało dwanaście spotkań szkoleniowych z zakresu opieki nad chorymi, zwłaszcza w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W styczniu 2007 roku wspólnota opiekowała się już jedenastoma osobami, niosąc posługę duchową, pielęgnacyjną i wspomagającą medyczną.

Powstanie Stowarzyszenia
22 lutego, dwadzieścia trzy osoby, wszystkie zaangażowane w działalność Hospicjum Maryi Królowej Apostołów założyło pod tą samą nazwą stowarzyszenie. Ustanowiono statut określający cele i metody działań (z których w chwili obecnej realizowane są: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez niesienie opieki duchowej,

.

pielęgnacyjnej, fizjoterapeutycznej i wspomagająco psychologicznej oraz medycznej, osobom w terminalnej fazie choroby oraz chorym nieuleczalnie; wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych; szkolenie wolontariuszy, prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego dla chorych objętych opieką).

Do lipca 2007 (organizacja została zarejestrowana w KRS 28 czerwca 2007 r.) wszelkie działania hospicjum utrzymywane były ze środków własnych osób zaangażowanych we wspólnotę. Po rejestracji zostało założone konto, na którym zaczęły pojawiać się pierwsze darowizny.

10 października 2007 r. sąd pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek przyznając stowarzyszeniu status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W ten sposób powstała dla naszego hospicjum ogromna szansa i nadzieja na dalszy rozwój.

Kolejne wydarzenia
W drugą rocznicę powstania hospicjum – 11 października 2008 r. Włączyliśmy się w Akcję Pól Nadziei – wysadziliśmy 1000 cebulek żonkili, ogłosiliśmy również dwa konkursy dla dzieci i młodzieży, włączyliśmy się również w Kampanię Hospicjum – to też Życie. Został zorganizowany kolejny nabór osób, pragnących włączyć się w wolontaryjną pomoc chorym. Tym razem zaangażowało się osiem osób.

Od początku naszej działalności co miesiąc modlimy się na Mszy św. w intencji naszych chorych i zmarłych. Od października 2007 r. Regularnie odbywają się spotkania formacyjne i wspólnotowe adoracje Najświętszego Sakramentu. Systematycznie dwa razy w miesiącu spotykamy się również w zespole posługujących u chorych osób.

Wierzymy, że to początek naszej historii, a każdy kolejny dzień będzie przynosił nowe przyjaźnie z naszymi Chorymi i Ich Rodzinami. Mamy nadzieję, że udzielana przez nas pomoc, dzięki ofiarności osób zainteresowanych naszą posługą będzie dla Chorych jeszcze pełniejsza.

W październiku 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który wpis do rejestru otrzymał 23 listopada 2009 r. Hospicjum dzięki temu może już nieść pełną domową opiekę medyczną, co czyni do tej pory.

Działamy 17-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks