Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Na czym polega opieka

Opieka naszego hospicjum polega na:
• całościowym wejrzeniu na problemy chorego, przede wszystkim na kontroli bólu oraz innych objawów, które obniżają jakość życia
• łagodzeniu problemów związanych ze sferą: psychiczną, duchową i socjalną
• pomocy rodzinom zarówno w trakcie trwania choroby jak i w okresie żałoby

Kogo obejmujemy opieką?
Hospicjum Królowej Apostołów obejmuje wszechstronną domową opieką osoby dorosłe:
• z chorobą nowotworową, u których zakończone zostało leczenie przyczynowe, a koniecznym staje się zwalczanie objawów związanych z postępem choroby
• osoby w trakcie chemio lub radioterapii, które wymagają wsparcia w prowadzeniu p/bólowym i zapobiegania innym objawom, wynikającym ze stanu w jakim się znajdują

Naszymi podopiecznymi są również osoby chore przewlekle, zwłaszcza te, które w osamotnieniu borykają się z cierpieniem przez długie lata swojego życia. To głównie niemedyczna pomoc wolontariuszy (towarzyszenie, zakupy, pomoc w pielęgnacji) oraz pomoc socjalna.

Chory, aby mógł zostać objęty opieką musi wyrazić na to zgodę, a rodzina wyrazić chęć współpracy z zespołem hospicyjnym.
Chory zostaje objęty opieką naszego hospicjum, jeśli wyraża na nią świadomą i dobrowolną zgodę, jeszcze przed pierwszą wizytą lekarza lub pielęgniarki, a rodzina zgłaszająca chorego jest w stanie podołać opiece nad chorym (tzn. zapewnić swoją obecność przy chorym i wyrazić chęć współpracy z zespołem). Częstotliwość wizyt zarówno lekarskich, pielęgniarskich jak i pozostałych uzależniona jest od stanu chorego. Staramy się choremu przedstawić, jakiej opieki może oczekiwać od hospicjum – zmniejsza to jego niepokój i pozwala mu aktywnie się włączyć w jej przebieg. Umożliwia to także budowanie wzajemnego zaufania.

 

.

Pomoc niesiona jest w zakresie:
• leczenia uporczywego bólu oraz innych objawów, takich jak: duszności, wymioty, nudności itp.,  związanych z przebiegiem choroby – systematyczne wizyty domowe lekarza i pielęgniarki.
• aktywizacji chorego do możliwie pełnego życia, starając sie jak najdłużej zachować u chorego sprawność fizyczną – domowe wizyty fizjoterapeuty
• w sytuacji, kiedy chory lub jego najbliższa rodzina wymaga wsparcia psychologa  – domowe wizyty psychologa (doświadczenie w prowadzeniu chorych onkologicznych oraz rodzin tych osób)
• pielęgnacji chorych – pomoc wolontariuszy
• wsparcia w trudnej sytuacji socjalnej
• bezpłatnego korzystania ze sprzętu wspomagającego (medyczno-rehabilitacyjnego), takiego jak:
– koncentrator tlenu
– pompa infuzyjna
– ssak medyczny
– łóżko sterowane elektrycznie
– materac p/odleżynowy
– wózek inwalidzki
– balkonik
– toaleta przenośna
– kule inwalidzkie, itp.

Działamy 17-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks