Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Skarbonka

Tutaj szybko i skutecznie przekażesz dar dla naszego hospicjum

kp1kp2kp3kp4kp5

Dzięki Twojemu wsparciu możemy m.in.:
• leczyć uporczywy ból oraz inne objawy w chorobie nowotworowej takie jak: duszności, wymioty, nudności itp., związanych z przebiegiem choroby –nieograniczone wizyty lekarza i pielęgniarki
• aktywizować chorego do możliwie pełnego życia, starając się jak najdłużej zachować u chorego  sprawność fizyczną – domowe wizyty fizjoterapeuty
• zapewnić wsparcie psychologa w sytuacji, kiedy chory lub jego najbliższa rodzina tego wymaga  – domowe wizyty psychologa (doświadczenie w prowadzeniu chorych  onkologicznych oraz rodzin tych osób)
• nieść wsparcie w trudnej sytuacji socjalnej (zakup leków, środków opatrunkowych, żywności, inna pomoc materialna)
• zapewnić bezpłatne korzystanie ze sprzętu wspomagającego (medyczno-rehabilitacyjnego), takiego jak: koncentrator tlenu, pompa infuzyjna, ssak medyczny, łóżko sterowane elektrycznie, materac p/odleżynowy, itp.)

Działamy 17-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.