Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Stowarzyszenie

Powstanie Stowarzyszenia

22 lutego 2007 roku, dwadzieścia trzy osoby, wszystkie zaangażowane w działalność Hospicjum Maryi Królowej Apostołów założyło pod tą samą nazwą stowarzyszenie. Ustanowiono statut określający cele i metody działań (z których w chwili obecnej realizowane są: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez niesienie opieki duchowej, pielęgnacyjnej, fizjoterapeutycznej i wspomagająco-psychologicznej oraz medycznej, osobom w terminalnej fazie choroby oraz chorym nieuleczalnie; wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych; szkolenie wolontariuszy, prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego dla chorych objętych opieką).

Do lipca 2007 (organizacja została zarejestrowana w KRS 28 czerwca 2007 r.) wszelkie działania hospicjum utrzymywane były ze środków własnych osób zaangażowanych we wspólnotę. Po rejestracji zostało założone konto, na którym zaczęły pojawiać się pierwsze darowizny.

10 października 2007 r. sąd pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek przyznając stowarzyszeniu status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W ten sposób powstała dla naszego hospicjum ogromna szansa i nadzieja na dalszy rozwój.

.

Obecny zarząd i komisja rewizyjna:

ZARZĄD
Marta Prochowska-Gabzdyl – członek zarządu
Beata Dudziak – członek zarządu
Halina Styła – prezes zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Marta Potępa – członek komisji rewizyjnej
Joanna Bień-Śliwa – członek komisji rewizyjnej
Katarzyna Szymanowicz-Mysłajek – przewodniczący komisji rewizyjnej

Działamy 15-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks