Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Wolontariat akcyjny

Polega na zaangażowaniu w pozyskiwanie środków na działalność hospicjum, poprzez udział w kwestach oraz akcjach rozdawania płytek z programem do rozliczania 1%.

W wolontariat akcyjny włączają się również szkoły, które w ramach własnych kół charytatywnych organizują konkursy, aukcje, kiermasze itp. na rzecz naszego hospicjum. Uczniowie często wykonują stroiki i kartki świąteczne, pomagają w roznoszeniu paczek świątecznych, itp.

Działamy 15-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

.

carf3

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks