Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Współpraca z biznesem

Dział rozwoju prowadzi również działania na styku z biznesem, poprzez:
– wolontariat pracowniczy
– współorganizację kwest podczas eventów, konferencji, forów, spotkań biznesowych
– sponsorowanie paczek świątecznych dla podopiecznych hospicjum
– przekazywanie darowizn rzeczowych (wyposażenie i sprzęt, środki pomocnicze)
– payroll program
– umieszczanie skarbon na terenie firmy
– przekazywanie darowizn pieniężnych
– inne wspólne projekty

Kontakt z Działem Rozwoju

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks