Z całego serca dziękujemy za pomoc!

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, utrzymujemy się dzięki ludziom dobrej woli!

Czym się zajmuje

Dział rozwoju w stowarzyszeniu Hospicjum zajmuje się szerzeniem idei hospicyjnej opieki i pozyskiwaniem środków na poszerzanie obszarów działalności hospicjum (obejmowania kolejnych rejonów). Cel ten realizuje poprzez:

– pozyskiwanie wsparcia mieszkańców z tych właśnie kolejnych rejonów
– nawiązywanie kontaktów z krakowskimi parafiami, aby pomóc w zorganizowaniu wolontariatu domowej posługi u chorych na terenie parafii
– organizowanie niedzielnych kwest, połączone z promocją działalności hospicyjnej oraz zachętą do podjęcia współpracy w ramach wolontariatu.
Celem tych działań jest zapewnienie środków i wsparcia zewnętrznego, aby coraz więcej chorych nowotworowo mogło uzyskać dostęp do bezpłatnej i profesjonalnej opieki hospicyjnej w swoim domu i aby chorzy przewlekle mogli korzystać z pomocy wolontariuszy.

.

Dział rozwoju prowadzi również działania na styku z biznesem, poprzez:
– wolontariat pracowniczy
– współorganizację kwest podczas eventów, konferencji, forów, spotkań biznesowych
– sponsorowanie paczek świątecznych dla podopiecznych hospicjum
– przekazywanie darowizn rzeczowych (wyposażenie i sprzęt, środki pomocnicze)
– payroll program
– umieszczanie skarbon na terenie firmy
– przekazywanie darowizn pieniężnych
– inne wspólne projekty

Kontakt z Działem Rozwoju

Działamy 17-ty rok, w ciągłej opiece mamy ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

kp1kp2kp3kp4 kp5

1procent
3boks